Bu gizlilik sözleşmesi MEVSİM ŞEMSİYE olarak, bu internet sitesini ziyaret eden bireylerle ilgili bilgileri toplama, saklama ve kullanma şeklimizi açıklamaktadır. BU İNTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLEN BİLGİLERİN TOPLANMASINA VE KULLANILMASINA İZİN VERMİŞ SAYILIRSINIZ. AYNI ZAMANDA MEVSİM ŞEMSİYE’nin BU GİZLİLİK POLİTİKASINI, KENDİ TAKDİRİNE BAĞLI OLARAK, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN PERİYODİK OLARAK DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ, TADİL EDEBİLECEĞİNİ, İÇERİSİNE EKLEMELER VE ÇIKARMALAR YAPABİLECEĞİNİ VEYA GÜNCELLEYEBİLECEĞİNİ DE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

Ancak; kişisel bilgilerinize her zaman, bilgilerin alındığı zamanda yürürlükte olan gizlilik politikası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak muamele edilecektir. Topladığımız bilgi türleri, bilgileri nasıl kullandığımız ve bilgileri hangi şartlar altında ifşa edilebileceği konularında tam olarak bilgi sahibi olmanız için gizlilik politikasında yaptığımız değişiklikleri bu sayfada duyurmayı amaçlamaktayız. Gizlilik politikamız ana sayfamızda yer almakta olup, aynı zamanda kişisel verilerin talep edildiği her sayfada bulunmaktadır. Bu veri toplama noktalarında, gerektiğinde, verilerin kullanım amacına ilişkin daha fazla bilgi sunulabilir.

Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik politikasında kullanılan “Kişisel Veriler” terimi, kimliğinizi belirlemek için kullanılabilecek adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, posta adresiniz veya telefon numaranız gibi bilgiler anlamına gelmektedir. Genel olarak, kişisel verileriniz sadece bu gizlilik politikasında belirtildiği şekilde işlenecektir. Bununla birlikte, yasaların izin verdiği veya gerektirdiği ölçüde ya da hukuki yahut cezai soruşturmalara destek sağlamak amacıyla ek işlemler yürütme hakkını saklı tutarız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

MEVSİM ŞEMSİYE olarak, KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz ve aralarında özel nitelikli kişisel veri niteliğinde bulunan verilerinizin de bulunabileceği kişisel verilerinizin, yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, KVKK’ nın ve diğer kanunların öngördüğü koşullarda yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılacak, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’ da sayılan diğer şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

MEVSİM ŞEMSİYE olarak kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dâhil olmak üzere tüm hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, elektronik veya kâğıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve

belgeleri düzenlemek; mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazan diğer her türlü nedendir. Bu kapsamda şirket kurallarına ve Kanunlara ilişkin ihlallerin ve ihlal şüphelerinin incelenmesi ve bunlarla ilgili işlemlerin yürütülmesi ve bu kapsamda Şirket’in sağlamış olduğu donanım ve yazılım üzerinden ve/veya Şirket’le ilgili çalışmalar kapsamında yapılan iletişimin içeriğinin denetlenmesi de verilerinizin hukuken meşru amaçlarla işlenmesi anlamına gelmektedir.

Kişisel verileri işlerken, kişisel verilerinizin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atıyoruz.

info@mevsimsemsiye.com adresine e-posta göndererek, kişisel verilerinizin;

(a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

(b) İşlenmişse bilgi talep etme,

(c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(d) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

(e) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

(f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şart çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

(g) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini talep etme,

(h) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(i) Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerin silinmesi talepleri, uymamız gereken geçerli yasal ve etik raporlama veya belge dosyalama ya da saklama yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Güvenlik ve Gizlilik

Çevrimiçi topladığımız kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için başka önlemlerin yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve parola koruması yoluyla korunan veri ağları kullanıyoruz. Kişisel verilerin işlenmesi sırasında, bu bilgileri kaybolmaya, suiistimale, yetkisiz erişime, ifşaya, değiştirilmeye veya silinmeye karşı korumak üzere makul olarak tasarlanmış önlemler alıyoruz.

Çerezler ve İnternet Etiketleri

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi internet sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz. Bu bilgiler, tarafımızdan site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak ve sitemizi dahili pazar araştırması amaçlarıyla kullanan bireylerle ilgili toplu istatistikler derlemek üzere

kullanılmaktadır. Bunu yaparken kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan “Çerezler” kullanabiliriz. Çerez tarayıcınıza gönderilen ve bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgi parçalarıdır. Çerezler bilgisayarınıza zarar vermez. Tarayıcınızı bir çerez aldığınızda sizi uyarak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu, çerezi kabul edip etmemeye karar vermenizi sağlayacaktır. Çerez kullanmamızı istemiyorsanız info@mevsimsemsiye.com adresine e-posta atınız. Ancak; bunu kabul etmezseniz tarayıcı yazılımınızın tüm işlevlerini kullanamayabilirsiniz. Bu bölümde açıklanan bilgilerin toplanmasında ve işlenmesinde bize yardımcı olması için üçüncü kişilerden hizmet alabiliriz.

Zaman zaman, bu sitede (işlem etiketi, tek pikselli GIF, şeffaf GIF, görünmez GIF ve 1×1 GIF adıyla da bilinen) internet etiketleri ve çerezler kullanabilir ve bu etiketleri/çerezleri yabancı bir ülkede bulunan ve ilgili bilgileri (IP adresiniz dahil) bu ülkede saklayan bir üçüncü taraf reklam ortağı veya internet analitik servis ortağı aracılığıyla da yerleştirebiliriz. Söz konusu etiketler/çerezler, hem kullanıcıları bu siteye yönlendiren çevrimiçi reklamlarda hem de bu sitenin farklı sayfalarında bulunabilir. Bu teknolojiyi, ziyaretçilerin sitelerimize gösterdiği tepkileri, reklam kampanyalarımızın ne ölçüde etkili olduğunu (bir sayfanın kaç kez açıldığı, hangi bilgiye başvurulduğu dahil) ölçmek ve bu internet sitesini sizin nasıl kullandığınızı değerlendirmek için kullanıyoruz.

Üçüncü taraf durumundaki iş ortağımız ya da analitik internet hizmeti veren iş ortağımız, bu internet etiketleri/çerezleri sayesinde internet sitemizi ve diğer internet sitelerini ziyaret eden kişilerle ilgili veri toplayabilir; bizim adımıza internet sitesinin etkinliğine ilişkin olarak rapor oluşturabilir ve internet sitesi ve internet kullanımı konusunda başka hizmetler de sunabilir. Bu kuruluşlar, yasaların gerektirmesi halinde veya kendi adlarına bilgilerin işlenmesi için başka şahısları görevlendirmiş olmaları durumunda, ellerindeki bu bilgileri bu şahıslara verebilirler.

Diğer Sitelere Linkler

Bu gizlilik politikası sadece bu internet sitesi için geçerli olup, üçüncü tarafların sahip olduğu internet siteleri için geçerli değildir. Ziyaretçilerimizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz diğer internet sitelerine linkler verebiliriz. Bu internet sitelerinin en yüksek standarttaki internet siteleri olmasını sağlamayı amaçlamaktayız. Ancak; internetin doğası gereği, link verdiğimiz internet sitelerinin gizlilik standartlarını garanti edemeyiz veya bu site dışındaki sitelerin içeriklerinden sorumlu olamayız. Ayrıca, bu gizlilik politikası MEVSİM ŞEMSİYE’ ye ait olmayan, linki verilmiş herhangi bir internet sitesi için geçerli değildir.

Bize Ulaşın

Bu gizlilik politikasına uygunluğumuz hakkında herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz olursa ya da gizlilik politikamızın kalitesini iyileştirmek için herhangi bir tavsiyede veya yorumda bulunmak isterseniz, lütfen info@mevsimsemsiye.com adresine e-posta göndererek bize bilgi veriniz.

Bu gizlilik politikası en son [01.04.2024] tarihinde güncellenmiştir. Bize sunduğunuz verileri yönetmek için kullanabileceğiniz araçları sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bunları ve diğer yeni özellikleri incelemek için lütfen bu sayfaya zaman zaman başvurunuz.